Collection of code for ESP8266 devices
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Steven Haigh 623d3a3710 [OutsideMonitor] Export autoupdate to #define WITH_AUTOUPDATE před 2 měsíci
BasicWebUpdate [BasicWebUpdate] Refactor web page and add a ton of details před 2 měsíci
ClimateControl Add autoupdate.h as a common file for all projects před 2 měsíci
GarageDoor [GarageDoor] Move autoupdate to ifdef WITH_AUTOUPDATE před 2 měsíci
OutsideMonitor [OutsideMonitor] Export autoupdate to #define WITH_AUTOUPDATE před 2 měsíci
RGB Lights [RGB Lights] Ship out auto updates to define WITH_AUTOUPDATE před 2 měsíci
Roomba [Roomba] Move auto updates to #define WITH_AUTOUPDATE před 2 měsíci
RotaryMobile Settle back to production espressif8266 SDK před 4 měsíci
.gitignore Add ClimateControl code před 4 měsíci
.gitmodules [ClimateControl] Include IRremoteESP8266 library as git submodule před 3 měsíci
README.md Initial commit před 4 měsíci
autoupdate.h Add autoupdate.h as a common file for all projects před 2 měsíci
esp8266-wemos-d1-mini-pinout.png Add pinout PNGs před 3 měsíci
esp8266_esp_01_module_pinout.png Add pinout PNGs před 3 měsíci

README.md

ESP8266_Code

Collection of code for ESP8266 devices